Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Transgranicznej Polsko-Ukraińskiej Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej

21 września 2017 r. we Lwowie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Współpracy Transgranicznej Polsko-Ukraińskiej Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.

Ze strony ukraińskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej, Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Lwowskiej Rady Obwodowej.

Stronę polską reprezentowała Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki wraz z pracownikami Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W spotkaniu udział wzięła Pani Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła bieżące informacje nt. badania i kontroli stanu środowiska w strefie przygranicznej z Ukrainą.

Celem obrad Komisji było omówienie sytuacji na polsko-ukraińskich przejściach granicznych, perspektyw poprawy połączeń kolejowych między Ukrainą i Polską oraz aktywizacja współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, w tym wypracowanie wspólnych inicjatyw i organizacja działań ukierunkowanych na rozwój współpracy transgranicznej.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 25.09.2017r.