Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

samorzad-woj-podkarpackiego18 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Porządek obrad Posiedzenia Komisji obejmował informację na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim w 2014 r.

W Posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan Władysław Martens – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Radni Sejmiku zapoznali się z przekazanym przez WIOŚ w Rzeszowie „Raportem o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku” będącym podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli podmiotów korzystających ze środowiska na terenie województwa podkarpackiego.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 21.12.2015 r.