Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pt. „Ocena gotowości sił i środków będących w dyspozycji organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz stanu infrastruktury melioracji do ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców powiatu

27 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z posiedzeniem Komisji Rady Powiatu Mieleckiego: Regulaminowej i Porządku Publicznego, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury, a także Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Temat posiedzenia była „Ocena gotowości sił i środków będących w dyspozycji organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz stanu infrastruktury melioracji do ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców powiatu mieleckiego”.

W posiedzeniu uczestniczył Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu, który przedstawił prezentację: „Ochrona środowiska a ochrona przeciwpowodziowa – wzajemne zależności, wspólne cele, platforma współpracy”.

PCZK_MIELEC_2014

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-03-28