Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli

17 listopada 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była problematyka zagrożeń zimowych w sezonie 2016/2017.

W posiedzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu stalowowolskiego.

W posiedzeniu uczestniczył kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu – Andrzej Adamski, który przedstawił uczestnikom posiedzenia informację nt. monitoringu powietrza atmosferycznego i procedur wdrażania stanów alarmowych w sytuacji przekroczenia standardów jakości powietrza.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 18.11.2016 r.