Posiedzenie sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dębica

15 grudnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica odbyło się posiedzenie sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dębica.  Uczestnicząca w sesji młodzież – radni Młodzieżowej Rady Gminy Dębica, zapoznała się z informacją pt. Stan zanieczyszczenia powietrza w powiecie dębickimprzekazaną przez przedstawiciela WIOŚ w Rzeszowie Panią Jolantę Ciba oraz efektami prowadzonej na terenie gminy akcji edukacyjno-prewencyjnej pod hasłem „Nie truj sąsiadów” zaprezentowanymi przez Komendanta Straży Gminnej.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 19.12.2017 r.