Pożar w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu

W związku z wystąpieniem pożaru w dniu 18.01.2021 r. w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od dyżurnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu udali się na miejsce zdarzenia celem dokonania oględzin. Z informacji uzyskanych na miejscu wynika, że pożar objął ok. 2000 Mg odpadów stanowiących zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki, znajdujących się w hali magazynowej o wymiarach 70×30 m. W akcji brały udział KM PSP w Przemyślu oraz zastępy ochotniczych straży pożarnych z Żurawicy, Krasiczyna i Medyki. Działania służb prowadzących akcję gaśniczą prowadzone były zarówno wewnątrz hali magazynowej, jak i na placu zakładowym.

Podczas oględzin, pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Rzeszowie, wykonali badania jakości powietrza atmosferycznego Mobilnym Laboratorium do szybkiej oceny ryzyka, przy użyciu detektora fotojonizacyjnego oraz spektrometru podczerwieni do wykrywania skażeń chemicznych powietrza z dużej odległości. Badania przeprowadzono w miejscowości Pikulice, w rejonie zabudowań znajdujących się najbliżej Zakładów Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu, w kierunku emisji zanieczyszczeń gazowych powstałych w wyniku pożaru. Badania na zawartość: siarkowodoru, amoniaku, tlenku węgla metanu i chloru nie wykazały podwyższonych wartości tych zanieczyszczeń w powietrzu, jak również nie wykazały zagrożenia jakości powietrza zanieczyszczeniami chemicznymi.

W dniu 19.01.2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu rozpoczęli kontrolę podmiotu eksploatującego Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu. Kontrola ma na celu m.in. dokonanie oceny ekologicznych skutków pożaru.

Pożar w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu – działania służb

Fot.1. Pożar w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu – działania służb

 

Pożar w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu – działania służb

Fot.2. Pożar w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu – działania służb

 

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 19.01.2021 r.