Pożar w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wolicy k. Jasła – działania WIOŚ w Rzeszowie

W związku z wystąpieniem pożaru w dniu 12.10.2019 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wolicy, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w sobotę o godz. 18.29, udali się na miejsce celem dokonania oględzin w rejonie miejsca zdarzenia. Podczas oględzin pracownik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Rzeszowie pobrał próby wody potoku b/n, znajdującego się w rejonie pożaru, do którego odprowadzane są wody opadowe z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wolicy.

Na miejscu pomiary zanieczyszczenia powietrza prowadziła Jednostka Ratownictwa Chemicznego Straży Pożarnej. W miejscu zdarzenia stwierdzono występowanie specyficznego zapachu palących się odpadów oraz zapylenie. Zanieczyszczenia przemieszczały się w kierunku północnym zabudowań mieszkalnych miejscowości Wolica oraz w kierunku dzielnicy przemysłowej miasta Jasła (rejon ul. Przemysłowej i ul. Towarowej).

Jak wynika z informacji uzyskanych od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, w dniu zdarzenia,
tj. 12.10.2019 r. oraz dzień po zdarzeniu, tj. 13.10.2019 r. na automatycznej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Jaśle, zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego nie stwierdzono przekroczeń w zakresie monitorowanych zanieczyszczeń powietrza.

W dniu 12.10.2019 r. stężenia poszczególnych zanieczyszczeń wyniosły:

  • 1-godzinne stężenia dwutlenku siarki zawierały się w zakresie 10,2-59,5 µg/m3 i stanowiły 3-17% normy. Stężenie dobowe SO2 wyniosło 25,1 µg/m3 (20% normy dobowej);
  • 1-godzinne stężenia dwutlenku azotu zawierały się w zakresie 4-27 µg/m3 i stanowiły 2,0-14% normy. Stężenie dobowe NO2 wyniosło 10 µg/m3;
  • 1-godzinne stężenia pyłu PM10 zawierały się w zakresie 12-24 µg/m3. Stężenie dobowe pyłu PM10 wyniosło 18 µg/m3 i stanowiło 36% normy.

W dniu 13.10.2019 r. stężenia poszczególnych zanieczyszczeń wyniosły:

  • 1-godzinne stężenia dwutlenku siarki zawierały się w zakresie 3,3-59,1 µg/m3 i stanowiły 0,9-17% normy. Stężenie dobowe SO2 wyniosło 29,8 µg/m3 (24% normy dobowej);
  • 1-godzinne stężenia dwutlenku azotu zawierały się w zakresie 5-36 µg/m3 i stanowiły 2,5-18% normy. Stężenie dobowe NO2 wyniosło 18 µg/m3;
  • 1-godzinne stężenia pyłu PM10 zawierały się w zakresie 18-27 µg/m3. Stężenie dobowe pyłu PM10 wyniosło 21 µg/m3 i stanowiło 42% normy.

Dodatkowo informuje się, że inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle w dniu 14.10.2019 r. rozpoczęli kontrolę podmiotu eksploatującego Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wolicy. Kontrola ma na celu m.in. dokonanie oceny ekologicznych skutków pożaru.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 14.10.2019 r.