Wzory oświadczeń

Oświadczenia do naboru na wolne stanowiska pracy:

  1. Wzór oświadczenia – dane osobowe
  2. Wzór oświadczenia – Wydział Inspekcji
  3. Wzór oświadczenia – pozostałe