Zatrudnienie w służbie cywilnej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie działa na podstawie ustawy o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 6 ww. aktu, zatrudnianie w służbie cywilnej odbywa się tylko poprzez otwarty i konkurencyjny nabór.

Ogłoszenia o naborze zamieszczane są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nabory.kprm.gov.pl),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie (bip.wios.rzeszow.pl),
  • na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

W ogłoszeniach tych podane są szczegółowe informacje na temat terminu składania aplikacji, wymogów niezbędnych, które kandydat musi spełniać oraz dokumentów, jakie należy przedłożyć.

Ważne!

Podania o pracę przesyłane do urzędu, bez ogłoszonego naboru nie podlegają rozpatrzeniu.

Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie (35-101) ul. Gen. M. Langiewicza 26. Przetwarzanie danych jest konieczne w celu rekrutacji. Więcej informacji dot. ochrony danych: https://wios.rzeszow.pl w zakładce „Informator klienta” – „RODO”.