Prezentacja sprzętu wykorzystywanego w przypadku wystąpienia poważnej awarii

12 maja 2015 r. na terenie Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie odbyła się prezentacja specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Zaprezentowano aparaturę będącą w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku wykorzystywaną przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Leżajsk”.

Zaprezentowano specjalistyczny pojazd wyposażony w chromatograf oraz aparat E2M – spektrometr masowy przystosowany do pracy w terenie i służący do bezpośredniej oceny ryzyka zagrożeń w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Urządzenie to pozwala na szybkie rozpoznawanie substancji niebezpiecznych znajdujących się w powietrzu oraz po odpowiednim przygotowaniu próbki, także w wodzie, glebie i na zanieczyszczonych powierzchniach.

Porównano możliwości badawcze laboratorium mobilnego WIOŚ w Rzeszowie z możliwościami, jakimi dysponuje Jednostka Chemiczna PSP w Leżajsku. Wymieniono także doświadczenia z użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu obu jednostek oraz ustalono zasady współdziałania w terenie w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Zaplanowano również kolejne spotkania w celu zaciśnięcia współpracy.

???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 13.05.2015 r.