PROGNOZY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA OZONEM

Od 1 kwietnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/air_quality_forecast_short_term_info prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla terytorium całego kraju, a także poszczególnych województw.

Prezentowane na portalu mapy, w siatce o rozdzielczości 5 km, obrazują rozkład stężeń średniodobowych, maksymalnej 8-godzinnej średniej kroczącej oraz najwyższej jednogodzinnej wartości stężeń ozonu w ciągu doby. Oprócz map na portalu prezentowane są prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji. Animacje te są generowane zarówno dla całego kraju jak i osobno dla poszczególnych województw.

Głównym celem prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym jest przekazywanie bieżącej informacji o możliwości przekroczenia alarmowych stężeń ozonu w powietrzu (<240 µg/m3). Prognozy dostępne będą w okresie do 30 września.

Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dostępne są również na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce Krajowe prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem”.

Dodatkowo na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza w woj. podkarpackim”, dostępna jest także aplikacja, która pozwala śledzić poglądową trzydniową prognozę w zakresie zanieczyszczenia powietrza ozonem również dla siedmiu miast regionu tj.: Dębicy, Jarosławia, Jasła, Krosna, Mielca, Niska, Przemyśla, Rzeszowa, Tarnobrzega i Sanoka. Aplikacja „Krótkoterminowa prognoza.. zawiera ocenę prognozy wraz z zaleceniami dla mieszkańców.

Informujemy, że z materiałami o ozonie można zapoznać się w ulotce informacyjnej Ozon- na górze dobry na dole zły dostępnej na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „Publikacje” – „Publikacje o stanie środowiska” – „Ulotki edukacyjne”.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 04.04.2017 r.