PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach na terenie całego kraju dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program, którego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza wprowadzanych przez gospodarstwa domowe skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program będzie realizowany przez dziesięć lat. Na realizację programu przeznaczona została kwota ponad 103 mld zł.

Spotkania z mieszkańcami, zaplanowane we wszystkich gminach województwa podkarpackiego, prowadzone są przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W spotkaniach uczestniczą również pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, którzy prezentują informacje o jakości powietrza i głównych źródłach zanieczyszczeń na obszarze danej gminy.

Szczegółowe informacje na temat  programu, wraz z tygodniowymi harmonogramami spotkań w gminach,  dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce „Czyste Powietrze”: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/.

 

ULOTKA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”