Przyroda podkarpacka. Wyniki badań monitoringu przyrody 2012-2014

Ukazało się opracowanie pt. „Przyroda podkarpacka. Wyniki badań monitoringu przyrody 2012-2014”. Opracowanie jest podsumowaniem wykonanych na terenie województwa podkarpackiego badań gatunków i siedlisk przyrodniczych, ptaków a także lasów. Monitoring przyrody jako podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska realizowany jest na poziomie krajowym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Opracowania-Opracowania o stanie środowiska.

przyroda-podkarpackaAutor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 30.12.2015 r.