Publikacja „Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska”

Ukazała się monografia pt. „Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska”. Publikacja z serii Biblioteka Monitoringu Środowiska jest pracą zbiorową pod redakcją dr inż. Ewy J. Lipińskiej – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Celem publikacji jest identyfikacja zagrożeń środowiska, z uwzględnieniem współwystępowania złóż wód mineralnych ze złożami substancji węglowodorowych, na obszarach gmin województwa podkarpackiego posiadających status uzdrowiska.

Monografia „Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska” otrzymała pozytywną recenzję prof. dr hab. inż. Andrzeja Goneta z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Andrzeja W. Jasińskiego- Doradcy Wicepremiera, Przewodniczącego Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Członka Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Publikacja dostępna jest w Bibliotece WIOŚ w Rzeszowie oraz na stronie internetowej pod adresem www.wios.rzeszow.pl.

 uzdrowiska_2014_1

Wytworzył: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 15.10.2014 r.