Krajowy monitoring powietrza i wód transgranicznych – cele do osiągnięcia i problemy współpracy ze Słowacją, Czechami i Ukrainą