Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą