Zielone Karpaty

Stan środowiska w obszarze funkcjonalnym “Zielone Karpaty” – *.doc
Zielone Karpaty – *.zip

Mapy Karpat: