Raport za rok 2003

 Raport za rok 2003
 

Wszystkie pliki zapisane są w formacie Adobe Acrobat 
Ze wzgledu na znaczny rozmiar niektórych rozdziałów zaleca się zapisanie ich na dysku lokalnym a następnie otwieranie.

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Informacje o województwie
 3. Powietrze
 4. Hałas
 5. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące
 6. Wody
 7. Gospodarka odpadami
 8. Gleby
 9. Ochrona przyrody
 10. Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 11. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 12. Programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami
 13. Główne kierunki polityki przestrzennej w swerze ekologicznej
 14. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Materiały źródłowe