Raport za rok 2005

 

Wszystkie pliki zapisane są w formacie Adobe Acrobat
Ze wzgledu na znaczny rozmiar niektórych rozdziałów zaleca się zapisanie ich na dysku lokalnym a następnie otwieranie.

Informacje o publikacji

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Województwo Podkarpackie na tle innych regionów Polski i Unii Europejskiej
 3. Powietrze atmosferyczne
 4. Hałas
 5. Promieniowanie elektromagnetyczne
 6. Wody
 7. Powierzchnia ziemi
 8. Gospodarka odpadami
 9. Ochrona przyrody
 10. Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 11. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 12. Działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego
 13. Działania na rzecz edukacji ekologicznej
 14. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej