Raport za rok 2006

Wszystkie pliki zapisane są w formacie Adobe Acrobat
Ze wzgledu na znaczny rozmiar niektórych rozdziałów zaleca się zapisanie ich na dysku lokalnym a następnie otwieranie.

 

Spis treści i wprowadzenie

  1. Powietrze
  2. Hałas
  3. Promieniowanie elektromagnetyczne
  4. Wody i gospodarka wodno-ściekowa
  5. Gospodarka odpadami
  6. Przyroda
  7. Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie