Raport za rok 2009

Raport zapisany w formacie Adobe Acrobat

  1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
  2. STRUKTURA PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA
  3. OCHRONA PRZYRODY
  4. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
  5. WODY
  6. HAŁAS I POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
  7. GOSPODARKA ODPADAMI
  8. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
  9. ROLA I ZADANIA WOJEWODY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
  10. ROLA I ZADANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA