Raport za rok 2012


 

  1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
  2. POWIETRZE
  3. GLEBY
  4. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
  5. PRZYRODA
  6. HAŁAS
  7. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
  8. ODPADY
  9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
  10. DOBRE PRAKTYKI NA RZECZ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII