Raport za rok 2013


  1. OCHRONA POWIETRZA 
  2. OCHRONA WÓD
  3. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 
  4. OCHRONA PRZED HAŁASEM 
  5. OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNIMI 
  6. OCHRONA ZWIERZĄT I ROŚLIN 
  7. PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM
  8. INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE