za 2002 rok

Opracowano

w Wydziale Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie materiałów:

 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach;
 • Instytutu Badawczego Leśnictwa;
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • oraz z wykorzystaniem badań własnych

pod kierunkiem Marii Suchy – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Wydano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W opracowaniu wykorzystano zdjęcia z archiwów:

 • Dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego – fot. A. Czaderna
 • Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie fot. T. Jastrzębski, B. Kielski-Bardanaszwili, R. Nowak, T. Wojnicki, W. Zaprawa
 • Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu fot. P. Kunysz
 • RAF-EKOLOGII Sp. z o.o. w Jedliczu

 

 1. Województwo Podkarpackie
 2. Państwowy Monitoring Środowiska
 3. Powietrze i hałas
 4. Ochrona wód powierzchniowych
 5. Wody podziemne
 6. Powierzchnia ziemi
 7. Gospodarka odpadami
 8. Promieniowanie elektromagnetyczne
 9. Główne aspekty działalności WIOŚ w Rzeszowie
 10. Podkarpackie w liczbach