Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce

  Informujemy, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował kompendium wiedzy o pyle zawieszonym pt.: Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce.

Publikacja będąca szczegółowym studium na temat pyłów drobnych w atmosferze, przygotowana została przez doświadczonych ekspertów m.in. z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, a także Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Śląskiej.

Opracowanie zawiera informacje na temat. źródeł zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, wpływu warunków atmosferycznych na zanieczyszczenie powietrza pyłem, czy też oddziaływania pyłu zawieszonego na środowisko. W opracowaniu przedstawiono również informacje dotyczące monitoringu pyłu zawieszonego, systemu ocen jakości powietrza i stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem w Polsce.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gios.gov.pl/images/aktualnosci/Pyly_drobne_w_atmosferze.Kompendium_wiedzy.pdf.Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaną przez WIOŚ w Rzeszowie ulotką edukacyjno-informacyjną pt. Pyły zawieszone i benzo(a)piren w pyle PM10. Ulotka dostępna jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce: „Publikacje” – „Publikacje o stanie środowiska” – „Ulotki edukacyjne”.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 18.11.2016 r.