Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku

wios-raport-2014Ukazał się kolejny „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku” przygotowany pod kierunkiem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – dr inż. Ewy J. Lipińskiej, wydany w serii Biblioteki Monitoringu Środowiska.

Publikacja będąca podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów wybranych komponentów środowiska oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli podmiotów korzystających ze środowiska stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat stanu środowiska na terenie województwa podkarpackiego.

Raport przygotowany został przy współpracy: Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Zakładu Ekologii IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do prac nad przygotowaniem publikacji.

Raport dostępny jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce: Publikacje – Publikacje o stanie środowiska – Raporty o stanie środowiska w woj. podkarpackim.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 06.10.2015 r.