RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2016 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że dostępny jest kolejny raport o stanie środowiska na terenie województwa podkarpackiego. Przedstawiony w raporcie stan środowiska obejmuje wyniki badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2016 r. w ramach monitoringu: jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poziomów hałasu, poziomów pól elektromagnetycznych oraz informacje o gospodarce odpadami w regionie. Uzupełnieniem wyników badań są przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w województwie, które przyczyniają się do minimalizacji negatywnych skutków antropopresji w środowisku.

Raport przygotowany został przez pracowników WIOŚ w Rzeszowie pod kierunkiem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Krystyny Sołek i wydany w serii Biblioteki Monitoringu Środowiska.

Raport dostępny jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce: Publikacje – Publikacje o stanie środowiska – Raporty o stanie środowiska w woj. podkarpackim.

 

Raport za rok 2016

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 3.10.2017r.