Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku

Zgodnie z zapisami „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016-2020” ukazało się kolejne wydanie Raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku”.

Publikacja powstała w oparciu o badania prowadzone w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie takich podsystemów środowiska jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, hałas komunikacyjny, promieniowanie elektromagnetyczne. W raporcie przedstawiono również informacje o jakości gleb na terenie województwa, gospodarowaniu odpadami komunalnymi i przemysłowymi, kontroli podmiotów korzystających ze środowiska oraz pracy i możliwościach badawczo-analitycznych Laboratorium WIOŚ.

Raport dostępny jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce: PublikacjePublikacje o stanie środowiskaRaporty o stanie środowiska w woj. podkarpackim.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 02.10.2018 r.