RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2013-2015

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że dostępny jest kolejny raport o stanie środowiska na terenie województwa podkarpackiego. Tegoroczny raport stanowi podsumowanie prac zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2013 – 2015 w oparciu o zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska trzyletni Program Monitoringu, czasowo zgodny z opracowanym Raportem.

Raport w układzie  Presja – Stan – Reakcja jest próbą wskazania źródeł zanieczyszczenia środowiska w regionie, aktualnego stanu na podstawie badań zrealizowanych w ramach czterech podsystemów monitoringu: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, hałasu i pól elektromagnetycznych oraz efektów w postaci przedstawionych wybranych inwestycji i działań naprawczych. W podsumowaniu zawarto natomiast syntetyczną informację o dobrych i niekorzystnych aspektach stanu środowiska Podkarpacia.

Dla wszystkich zainteresowanych poprawą stanu środowiska i możliwościami wsparcia finansowego przedsięwzięć na rzecz jego ochrony, polecamy krótkie kompendium wiedzy  gdzie starać się o dofinansowanie, z jakich programów skorzystać i co udało się już zrobić na Podkarpaciu dzięki wsparciu m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

„Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015” przygotowany został przez pracowników WIOŚ w Rzeszowie pod kierunkiem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Krystyny Sołek i  wydany w serii Biblioteki Monitoringu Środowiska.

Raport dostępny jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce: Publikacje – Publikacje o stanie środowiska – Raporty o stanie środowiska w woj. podkarpackim.

 

 

 

Autor: Renata Jaroń – Warszyńska

Data wytworzenia: 18.10.2016 r.