Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził „Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2016”. Raport sporządzono na podstawie badań poziomów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach realizacji zadań wynikających z programów Państwowego Monitoringu Środowiska, okresowych pomiarów poziomów hałasu oraz w oparciu o mapy akustyczne przekazane do WIOŚ w II rundzie mapowania zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Raport jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:
Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego w latach 2012-2016

Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 2017-12-19