Raport z III przeglądu ekologicznego Polski na forum OECD

OECD2015

Został opublikowany raport z III przeglądu ekologicznego Polski na forum OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – ang. Organization for Economic Cooperation and Development).

Raport OECD stanowi profesjonalną analizę dorobku Polski w zakresie leśnictwa i ochrony bioróżnorodności, gospodarki odpadami i zielonego wzrostu zarysowaną na tle osiągnięć gospodarczych kraju. Raport obejmujący swoim zakresem ostatnie dziesięciolecie stanowi podsumowanie pierwszej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Raport OECD z III przeglądu ekologicznego Polski znajduje się na stronie internetowej OECD, gdzie znaleźć można również angielską i polską wersję językową broszury prezentującej najważniejsze elementy raportu:
http://www.oecd.org/newsroom/polscepotrzebnajeststrategiapromujcagospodarkniskoemisyjn.htm.

Kluczową część raportu stanowi rozdział „Ocena i Rekomendacje” zawierający 28 rekomendacji dla Polski.

Rozdział „Ocena i Rekomendacje”, w polskiej wersji językowej, znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_05/5d8c8b78af263b056a2f6c2f2e7d5af6.pdf.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 09.06.2015 r.