Raport z realizacji na terenie województwa podkarpackiego ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego realizacji przez zarządzających spalarniami odpadów i współspalarniami odpadów przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami oraz przepisów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza

raport1Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów w „LERG” S.A. w Pustkowie, powiat dębicki

W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizował na terenie województwa podkarpackiego ogólnokrajowy cykl kontrolny dotyczący realizacji przez zarządzających spalarniami odpadów i współspalarniami odpadów przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami oraz przepisów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

Cykl kontrolny zrealizowany został na podstawie wytycznych opracowywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W trakcie cyklu kontrolą objęto wszystkie spalarnie i współspalarnie odpadów podlegające zakresowi dyrektywy 2007/76/WE w sprawie spalania odpadów, funkcjonujące na terenie województwa, odpowiednio w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami oraz w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Raporty z cyklu kontrolnego znajduje się w zakładce Cykle kontrolne.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 30.12.2015 r.