Raporty z wojewódzkich cykli kontrolnych zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego w 2015 r.

raport2Zbiornik Solina w rejonie Wołkowyi, powiat leski

W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizował dwa wojewódzkie cykle kontrolne:

  1. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami”,
  2. „Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej”.

Wojewódzkie cykle kontrolne zostały przeprowadzone w celu oceny przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przez zakłady zlokalizowane w zlewniach zbiorników wodnych w województwie podkarpackim oraz przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Raporty z przeprowadzonych cykli kontrolnych znajdują się w zakładce Cykle kontrolne.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 30.12.2015 r.