Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej nt. „Zaopatrzenie w wodę aglomeracji miejskiej w warunkach szczególnych”

12 czerwca 2014 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej nt. „Zaopatrzenie w wodę aglomeracji miejskiej w warunkach szczególnych”. Organizatorami Forum byli Wojewoda Podkarpacki i Prezydent Miasta Rzeszowa.

Program forum obejmował kwestie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w systemie zaopatrzenia w wodę. W forum udział wzięli m. in. przedstawiciele: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji.

W forum uczestniczył Pan Władysław Martens – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który przedstawił informację pt. „Ocena jakości wód na obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie podkarpackim”.

ocena_jakosci_wodPonadto pracownicy Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wzięli udział w realizowanym epizodzie praktycznym w ramach kompleksowych ćwiczeń Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa nt. „Organizacja oraz przeprowadzenie akcji czyszczenia rzeki Strug z zanieczyszczeń ropopochodnych”.

?????????? ??????????

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-06-13