Sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego

26 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyła się Sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego poświęcona m. in. zagadnieniom związanym z ochroną środowiska. W Sesji uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu – Pani Marta Cwynar – Starszy Specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska.

Radnym powiatowym przedstawiono prezentację pt. „Stan środowiska w powiecie lubaczowskim w 2016 roku oraz przekazano informację pt. Stan środowiska w powiecie lubaczowskim w 2016 roku będącą podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

Autor: Marta Cwynar
Data wytworzenia: 27.10.2017 r.