Sesja Rady Powiatu w Kolbuszowej

W dniu 23 czerwca 2016 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbyła się Sesja Rady Powiatu Kolbuszowskiego poświęcona między innymi zagadnieniom związanym z ochroną środowiska.

W Sesji uczestniczył przedstawiciel WIOŚ w Rzeszowie. Dla Radnych Powiatowych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska na terenie powiatu kolbuszowskiego na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie”, a także przedstawiona prezentacja tematyczna pt. Stan środowiska na terenie powiatu kolbuszowskiego na podstawie badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”.

Autor: Jolanta Ciba

Data wytworzenia: 27.06.2016 r.