Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

29 grudnia 2014 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W Sesji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Radnym Sejmiku przekazana została publikacja pt. „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku” będąca podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów wybranych komponentów środowiska oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli podmiotów korzystających ze środowiska na terenie województwa podkarpackiego.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 31.12.2014 r.