Formularz wysyłania skarg i wniosków do WIOŚ Rzeszów

Zgodnie z art. 63 par. 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego treść korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • Imienia i nazwiska
  • Adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
  • Przedmiotu sprawy

FORMULARZ SKARG I WNIOSKÓW


W ZWIĄZKU Z FAKTEM, ŻE URZĄD ODPOWIADA WYŁĄCZNIE NA KORESPONDENCJĘ ELEKTRONICZNĄ, KTÓRA ZAWIERA WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY - PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH PÓL.

Imię i nazwisko:

Email:

Adres:

Telefon kontaktowy:

Przedmiot sprawy:

Treść skargi:

Zaznacz to pole, jeśli odpowiedź ma zostać wysłana w wersji elektronicznej:Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie (35-101) ul. Gen. M. Langiewicza 26. Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji wniosku/rozpatrzenie skargi. Więcej informacji dot. ochrony danych znajduje się w w zakładce Informator klienta – RODO.


UWAGI:

  • Pola: imię i nazwisko, adres, przedmiot sprawy są obowiązkowe do wypełnienia.
  • Jeżeli we wniosku o interwencję, skargę, podanie nie wypełniono pól obowiazkowych oznaczonych (*), pozostanie on bez rozpatrzenia.
  • Odpowiedź zostanie wysłana, pocztą zwykłą na adres zamieszkania, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  • Jeżeli zaznaczono opcję "Proszę o wysłanie odpowiedzi w wersji elektronicznej" odpowiedz zostanie przesłana wyłącznie w wersji elektronicznej.