SMART ENVIRONMENT. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH INTELIGENTNYCH MIAST

W dniu 27 kwietnia na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się spotkanie pt. „Smart environment. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych inteligentnych miast”.

Spotkanie kierowane było do wszystkich mieszkańców Rzeszowa, dla których ważna jest jakość środowiska w miejscu ich życia i pracy.

1

W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa, przedstawiciele Rad Dzielnicowych, pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej.

Podczas spotkania wygłoszonych zostało 5 prezentacji tematycznych dotyczących zagadnień związanych z ochroną środowiska.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który przedstawił prezentację pt. „Problemy zanieczyszczenia powietrza w mieście Rzeszowie”.

2

3

Problemy zanieczyszczenia powietrza w mieście Rzeszowie

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 28.04.2016 r.