Spotkanie członków Narodowej Rady Ekologicznej – marzec 2012