Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki

5-7 kwietnia br. na Podkarpaciu odbyło się wyjazdowe spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki funkcjonującej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi “Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Spotkanie obejmowało cykl wykładów i warsztatów, a także trzy wizyty studyjne: na oczyszczalnię ścieków, gdzie uczestnikom zaprezentowane zostały sposoby poboru prób do oznaczeń metodą olfaktometrii, do trigeneracyjnej elektrociepłowni w hotelu w Arłamowie oraz do Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

Podczas cyklu wykładów zorganizowanych w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z informacjami na temat jakości powietrza w województwie podkarpackim, systemem zarządzania jakością powietrza w regionie, obowiązującymi programami ochrony powietrza, działaniami mającymi na celu opracowanie uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego, a także planami GIOŚ w zakresie modelowania na potrzeby ocen jakości powietrza oraz prognoz. Wzięli również udział w warsztatach z oznaczania prób powietrza metodą olfaktometrii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, urzędów marszałkowskich, zaproszeni eksperci zewnętrzni oraz Pani Krystyna Sołek Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i pracownicy WIOŚ w Rzeszowie. Pani Beata Michalak Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska zaprezentowała informację pt. Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2016- wyniki pomiarów”.

 

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 10.04.2017 r.