Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem

W dniach 26-27.06.2018 r. w miejscowości Maleksiw k. Lwowa odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem (OW) działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Stronie Polskiej przewodniczyła Pani Małgorzata Skwarek – kierownik polskiej części Grupy Roboczej OW, natomiast stronie Ukraińskiej Pani Oksana Wijtik – kierownik ukraińskiej części Grupy Roboczej OW.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie, Pan Leszek Kmieć i Pani Marta Cwynar, jako członkowie polskiej części Grupy Roboczej OW.

W trakcie spotkania przygotowano m.in. zmiany do Regulaminu Grupy Roboczej, zaktualizowano Plan pracy Grupy Roboczej na 2018 r., przygotowano projekt Planu pracy Grupy Roboczej na 2019 r. oraz projekty stosownych dokumentów na XVII Posiedzenie Komisji ds. Wód Granicznych, omówiono przyczyny rozbieżności wyników badań przeprowadzonych w ramach wspólnego poboru na rzece Bug oraz Wiszni i Szkle w 2017 r., jak również wymieniono się doświadczeniami w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska oraz szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.

Przedstawiciele obu stron dokonali również wizji lokalnej Oczyszczalni Ścieków we Lwowie.

 

Autor: Marta Cwynar
Data wytworzenia: 06.07.2018 r.