Spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Wyższym Urzędem Górniczym

23 lipca 2014 r. w WIOŚ w Rzeszowie odbyło się spotkanie dotyczące zasad współpracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania robót związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na terenie województwa podkarpackiego.

W spotkaniu udział wzięli:

– dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
– Władysław Martens – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
– Wiesław Pisula – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie,
– Mariusz Kurowski – Z-ca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie,
– Jerzy Łachmanek – Nadinspektor ds. górnictwa otworowego w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie.

Współpraca Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie i WIOŚ w Rzeszowie obejmować będzie m. in.:

  1. wzajemne informowanie o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach,
  2. prowadzenie skoordynowanych czynności kontrolnych w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych,
  3. przekazywanie informacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym oraz współdziałanie w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących następstwem robót poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Ze strony Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie koordynatorem współpracy jest Pani Dąbrówka Korczak-Kostrząb, natomiast ze strony Inspektoratu Pan Leszek Dąbal.

NOTATKA

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-07-24