Spotkanie przedstawicieli WIOŚ w Rzeszowie z mieszkańcami Mielca

14 listopada 2016 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie spotkali się z mieszkańcami Mielca. Tematem spotkania była jakość powietrza atmosferycznego na terenie miasta Mielca oraz wyniki przeprowadzonych kontroli.
W spotkaniu uczestniczyła Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Adamski – Kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu, Beata Michalak – Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu, Jan Trzebiński – Naczelnik Wydziału Inspekcji oraz Jan Bednarski – Kierownik Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie.
Pracownicy WIOŚ w Rzeszowie przedstawili prezentację nt. „Informacja o wynikach badań PMŚ zrealizowanych na terenie miasta Mielca w 2016 r.” oraz informację nt. „Działalność kontrolna w związku z zanieczyszczeniem powietrza w Mielcu”.

 

Autor: Katarzyna Piskur

Data wytworzenia: 15.11.2016 r.