Spotkanie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim dotyczące uciążliwości powodowanych działalnością firmy Kronospan Mielec Sp. z o.o.

8 lutego br. przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego panią Ewę Leniart, dotyczącym problemów związanych z uciążliwościami powodowanymi przez Kronospan Mielec Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele mieszkańców Mielca, Rady Miasta Mielec i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przedstawili dotychczasowe działania prowadzone w Firmie, w tym działania kontrolne na terenie zakładu oraz zakres i wyniki prowadzonego na terenie miasta monitoringu jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Poinformowali o rozpoczętej kontroli bez zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 26 stycznia br. Kontrola obejmuje sprawdzenie dotrzymywania przepisów i decyzji z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego omówił zakres modernizacji instalacji Kronospanu Mielec Sp. z o.o., które mają znacząco zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do powietrza. Do 30 maja planowane jest podłączenie do instalacji suszarni wiórów nowoczesnych urządzeń, tzw. UTWS-u. Marszałek Województwa Podkarpackiego rozważa również nałożenie na zakład w zmienionym pozwoleniu zintegrowanym obowiązku prowadzenia stałego monitoringu emisji pyłów na emitorze suszarni wiórów.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie zapewnili, że wykorzystują i nadal będą wykorzystywać wszystkie możliwości będące w ramach kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu dążenia do wyeliminowania uciążliwości zgłaszanych przez mieszkańców Mielca.

Autorzy: Beata Michalak, Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 12.02.2018 r.