Spotkanie w ramach kampanii „Czas na czyste powietrze” w Rzeszowie

25 października br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjno-eksperckie w ramach kampanii edukacyjnej „Czas na czyste powietrze”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. lekarze, przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Urzędu Miasta w Rzeszowie, Fundacji #13, kominiarze oraz młodzież ponadgimnazjalna wraz z Nauczycielami.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Michalak – Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska, która przedstawiła informację na temat „Jakość powietrza w województwie podkarpackim w świetle badań WIOŚ”.

Celem kampanii edukacyjnej „Czas na czyste powietrze” jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat skutków wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i środowisko, w którym żyje. Projekt jest skierowany przede wszystkim do lekarzy, nauczycieli, liderów organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy, którzy mogą aktywnie wpływać na kształtowanie prozdrowotnych postaw społecznych.
Kampania realizowana jest ze środków publicznych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 26.10.2018 r.