Spotkanie w sprawie jakości powietrza w Mielcu

W dniu 20 października 2016 r. w Mielcu odbyło się spotkanie dotyczące jakości powietrza na terenie miasta Mielec. W spotkaniu udział wzięli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, zastępcy Prezydenta Mielca Jan Myśliwiec i Tadeusz Siemek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu Marian Kokoszka, Przewodniczący Rady Osiedla Mościska Janusz Wrona, przedstawiciel Stowarzyszenia Specjalna Strefa Ekologiczna Mikołaj Skrzypiec oraz osoby reprezentujące firmę KRONOSPAN Sp. z o.o.

W spotkaniu udział wzięła Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu Andrzej Adamski oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Monitoringu Beata Michalak.

Na spotkaniu podjęto ustalenia mające doprowadzić do zmniejszenia uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem powietrza na terenie Mielca.

 

Autor: Katarzyna Piskur

Data wytworzenia: 21.10.2016 r.