Spotkanie w sprawie problemu uciążliwości odorowych w rejonach przygranicznych z Ukrainą

12 października 2017 r. w siedzibie delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu odbyło się spotkanie Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego, Pani Krystyny Sołek – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pana Piotra Najdy – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z wójtami gmin Przemyśl i Medyka oraz przedstawicielami gmin.

Ze strony WIOŚ w Rzeszowie w spotkaniu udział wzięli także Pan Jan Bednarski – Kierownik Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie oraz Pan Leszek Kmieć – Kierownik Delegatury w Przemyślu.

Spotkanie dotyczyło problemu uciążliwości odorowych związanych z wyczuwalnym zapachem dymu i spalenizny w miejscowościach przygranicznych z Ukrainą, tj. w Stanisławczyku, Rożubowicach, Malhowicach, Medyce, Jaksmanicach i Siedliskach.

Mając na uwadze cykliczność oraz skalę problemu, Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (przeważający wiatr wschodni) wykona w wyżej wymienionych miejscowościach badanie jakości powietrza atmosferycznego w godzinach nocnych i wczesnoporannych. Otrzymane wyniki badań będą stanowiły podstawę do ewentualnych dalszych działań podejmowanych przez służby, mających na celu rozwiązanie problemu.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 16.10.2017 r.