Spotkanie Wicewojewody Podkarpackiego z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

30 marca 2017 r. w ramach cyklu spotkań z jednostkami administracji zespolonej, Pan Piotr Pilch – Wicewojewoda podkarpacki, odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Podczas wizyty, Pan Wicewojewoda spotkał się z Panią Krystyną Sołek – Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz kierownikami komórek organizacyjnych Inspektoratu.

Spotkanie miało charakter roboczy, Pan Wicewojewoda zwiedził Laboratorium WIOŚ oraz zapoznał się z zadaniami poszczególnych wydziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 
Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 03.04.2017 r.