Spotkanie Wojewody Podkarpackiego i Wicewojewody Podkarpackiego z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich

puw-logo17 grudnia 2015 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart spotkała z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczył również Pan Witold Lechowski – Wicewojewoda Podkarpacki.

Spotkanie było okazją do omówienia istotnych bieżących zadań realizowanych przez poszczególne służby oraz określenia zasadniczych ram współpracy.

W spotkaniu uczestniczyła dr inż. Ewa. J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła najważniejsze zadania realizowane przez WIOŚ w Rzeszowie na terenie województwa podkarpackiego.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 18.12.2015 r.